Samuel Baidoo (1992) is oprichter en artistiek coördinator van Hanafubuki. Hij studeerde af als illustrator en vormgever aan Sint-Lucas te Antwerpen  en heeft een opleiding beeldhouwen gevolgd aan de Kunstacademie van Hoboken.  Dankzij een studie Japanologie en een reis naar Japan heeft hij  een diep inzicht in de Japanse cultuur opgebouwd. Momenteel studeert Samuel Hedendaagse Dans aan het Conservatorium van Antwerpen.


Je kan hem contacteren via sam@hanafubuki.be

Anne Simonne Brijs (1991) is  oprichter en zakelijk coördinator  van Hanafubuki. Op artistiek vlak is ze voornamelijk geïnteresseerd in literatuur, filosofie, poëzie, theaterregie en beeldhouwkunst. Anne behaalde een diploma Engelse literatuurwetenschappen aan de UA en heeft een opleiding beeldhouwen gevolgd aan de Kunstacademie van Hoboken. Naast haar werk bij Hanafubuki werkt ze voltijds als eindredacteur voor Mediahuis, en schrijft ze aan haar debuutroman.


Naargelang het project werkt Hanafubuki samen met andere artiesten.  De huidige ploeg bestaat uit:
Hanne Holvoet (illustratie en vormgeving)

Joris de Froidmont (film en filmregie)
Sari Veroustraete (drama)
Xandry van den Besselaar (dramaturgie en audio)
Mathias Skole (dans)
Caroline Mathieu (scenografie en lichtontwerp)
Mathias Theisen (fotografie)

In het verleden werkte Hanafubuki met o.a.:

Laure-Anne Iserief (dans)

Aki Iwamoto (dans)

Bianca Zueneli (dans en scenografie)
Mimi Wascher (dans)

Jean-Piere 'Jempie' Vermeulen (drama en muziek)
Hanne Roofthooft (poëzie en proza) 

Hanafubuki is een kunstgroep die als doel heeft mensen te verwonderen, en dit door te experimenteren met multidisciplinariteit en de versmelting van het conceptuele met het visuele. Deze aspecten worden samen met andere thema’s verwerkt in toegankelijke, artistieke kunstprojecten. Het team werkt meestal één grootschalig project per jaar uit en biedt ondertussen workshops aan.


Hanafubuki heeft geen specifiek doelpubliek, maar probeert íedereen te enthousiasmeren voor en door kunst. Hierdoor heeft de organisatie een sterke focus op diversiteit, sociaal-artistieke projecten, en laagdrempeligheid. Op die manier zet Hanafubuki voluit in op de bevordering van kunstbeoefening en -appreciatie door alle lagen van de bevolking.


Onze doelstellingen


1. Hanafubuki wil het publiek verwonderen met kunstprojecten die binnen onze organisatiepijlers vallen.

2. Hanafubuki geeft kansen aan amateurkunstenaars en aan startende professionele artiesten.

3.  Hanafubuki zet in op een laagdrempelig en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.

4. Hanafubuki positioneert zich als toonaangevend wat betreft het aanbod aan kwalitatieve kunstworkshops.

5. Hanafubuki wenst een eigen locatie binnen de grootstad Antwerpen te verkrijgen.

6. Hanafubuki ontwikkelt zichzelf als kunst-creërende instantie, in de gepaste disciplines.

7. Hanafubuki werkt minstens één grootschalig artistiek project per kalenderjaar uit.

Verwondering

Hanafubuki zet in op een gevoel van verwondering bij zijn publiek. Deze pijler staat in rechtstreeks verband met onze naam. Het woord hanafubuki is namelijk Japans voor ‘een wervelwind van blaadjes van de kerselaar’. De verwondering voor het bestaan van zo’n mooi woord voor zo’n schijnbaar onbenullige zaak zorgde ervoor dat verwondering creëren onze eerste doelstelling  werd.


Multidisciplinariteit en de versmelting van het conceptuele met het visuele

Hanafubuki stimuleert experiment met multidisciplinariteit en de versmelting van het conceptuele met het visuele. Op die manier worden er extra lagen gecreëerd en komen er nieuwe en verrassende kunstuitwerkingen tot stand.  Zo kan het publiek steeds genieten van de visuele en meest directe laag van een kunstproject. Daarnaast vindt ook de toeschouwer die dieper wil opgaan in een thema stof tot nadenken.


Toegankelijkheid en de vervaging van doelgroepen

Hanafubuki stimuleert en ondersteunt de bevordering van kunstbeoefening en –appreciatie door alle lagen van de bevolking. Om dit te verwezenlijken, besteden we veel aandacht aan de toegankelijkheid van onze organisatie, workshops en projecten. Ons werk is daarom vaak van sociaal-artistieke aard: zo zetten we in op diversiteit, inclusie en betrokkenheid.

Hanafubuki heeft geen specifiek doelpubliek, maar probeert íedereen te enthousiasmeren voor en door kunst. Om dit concreet te kunnen realiseren in onze dagelijkse werking, gaan we actief op zoek naar het universeel menselijke en werken we zo veel mogelijk met thema’s, beelden, kunstvormen, etc. die ieder mens aanspreken. Deze aanpak zorgt voor een gewenste vervaging van doelgroepen en helpt ons  om het universele mens-zijn in de kijker te zetten en zo een overkoepelend gevoel van samenhorigheid te creëren.


Kwalitatief aanbod kunstworkshops

Hanafubuki biedt vijf workshops aan die het midden houden tussen kwaliteitsvolle begeleiding en de vrijheid om als deelnemer te experimenteren. Elke workshop is een combinatie van diverse kunstdisciplines. De workshops bieden vorming en dagen uit om in een veilige omgeving via experiment en improvisatie tot ontwikkeling van de deelnemers te komen.


Kansen voor amateurkunstenaars en beginnende professionele artiesten

Hanafubuki werkt voor zijn projecten steevast samen met amateurkunstenaars of beginnende professionele artiesten. Deze laatste worden op gepaste  wijze verloond voor hun werk. Op die manier wil Hanafubuki de kans op ervaring aanbieden  en artiesten van allerlei aard meer goesting in kunst doen krijgen.

links    -    vacatures         

© Hanafubuki 2018