"Ik heb van het moment dat ik je kende van je willen mogen houden"

Tekst en regie

Anne Simonne Brijs

Choreografie en regie

Sam Baidoo


As Marieke Van de Merlen

Tro Nick Deroo

Naut Jonathan Heyndrickx

Verteller Anke Verschueren

Dansers Ilia Pols, Helena Verbeeck, Yael Hirschberg, Samuel Baidoo


Ondersteund door

de provincie Antwerpen

de Bromvlieg


Hanafubuki had al langer zin om een theater te maken en zo ontstond het idee voor Astronaut tijdens de zomer van 2012. We wilden graag weer met de vermenging van kunstvormen spelen. Niet lang hierna was de basis voor het nieuwe project uitgestippeld. Zodra de tekst geschreven was, hielden we i.s.m. de Bromvlieg audities. Na een eerste kennismakingsperiode met onze kersverse acteurs zijn de repetities begonnen in februari 2013.


Astronaut is een experimenteel danstheater rond het thema ‘gewichtloosheid’ waarbij de vermenging van kunstvormen centraal staat. Via installatiekunst, hedendaagse dans en proza werd het thema uitgewerkt tot een voorstelling. Hierbij werd telkens speciale aandacht besteed aan het gevoel te zweven. Zo zal de installatie bestaan uit ‘zwevende’ objecten, wordt er in de choreografie gevochten met de zwaartekracht en mijmert de tekst over het kunnen wegzweven van de realiteit.

Het stuk volgt drie personen langs hun illusies, verlangens en onverzoenbaarheden, en bovenal in hun zoektocht naar gewichtloosheid. De kostprijs van geluk wordt in vraag gesteld en we zien hoe gemakkelijk moraliteit opzij geschoven wordt, en wat de gevolgen hiervan zijn.
Lees hier:

Een artikel van WANU

Een artikel van 21bis.

De favoriete theaterteksten van Anne en Samuel (voor Theaterbib)


Astronaut speelde in

 DE Studio in november 2013.

links    -    vacatures         

© Hanafubuki 2018